[OpenIndiana-discuss] ZFS; what the manuals don't say ...

Roy Sigurd Karlsbakk roy at karlsbakk.net
Tue Oct 23 15:18:06 UTC 2012


> Wouldn't walking the filesystem, making a copy, deleting the original
> and renaming the copy balance things?
> 
> e.g.
> 
> #!/bin/sh
> 
> LIST=`find /foo -type d`
> 
> for I in ${LIST}
> do
> 
> cp ${I} ${I}.tmp
> rm ${I}
> mv ${I}.tmp ${I}
> 
> done

or perhaps

# === rewrite.sh ===
#!/bin/bash

$fn=$1
$newfn=$fn.tmp

cp $fn $newfn
rm -f $fn
mv $newfn $fn
# === rewrite.sh ===

find /foo -type f -exec /path/to/rewrite.h {} \;

Vennlige hilsener / Best regards

roy
--
Roy Sigurd Karlsbakk
(+47) 98013356
roy at karlsbakk.net
http://blogg.karlsbakk.net/
GPG Public key: http://karlsbakk.net/roysigurdkarlsbakk.pubkey.txt
--
I all pedagogikk er det essensielt at pensum presenteres intelligibelt. Det er et elementært imperativ for alle pedagoger å unngå eksessiv anvendelse av idiomer med xenotyp etymologi. I de fleste tilfeller eksisterer adekvate og relevante synonymer på norsk.More information about the OpenIndiana-discuss mailing list